Stabilisatsiooniperioodi järgne teavitus

Tallinn, ESTONIA


TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.

See teade on avaldatud seoses Enefit Green AS-i (edaspidi “Selts”) aktsiate esmase avaliku pakkumisega ning seda tuleb lugeda koos Seltsi 4. oktoobril 2021 registreeritud avaliku pakkumise prospektiga ning 15. oktoobril 2021 avaldatud pakkumise hinnastamise teatega (inglise keeles: pricing statement).

Selts teavitab käesolevaga, et Swedbank AS, tegutsedes stabilisatsiooni korraldajana, ei teinud stabilisatsiooniperioodi jooksul ühtegi stabilisatsioonitehingut järgmiste väärtpaberitega:


Selts:Enefit Green AS
Väärtpaberid:lihtaktsiad
Kauplemiskoht:Nasdaq Tallinn börsi Balti Põhinimekiri
Stabilisatsiooniperioodi alguskuupäev:   21. oktoober 2021
Stabilisatsiooniperioodi lõppkuupäev:19. november 2021


Käesolev teade on avaldatud üksnes informatsiooni eesmärgil ning see ei kujuta endast üleskutset või pakkumist tagada, märkida või muul viisil omandada või võõrandada Seltsi väärtpabereid üheski jurisdiktsioonis.

Käesolev teade ei kujuta endast pakkumist osta või märkida väärtpabereid Ameerika Ühendriikides. Teadaandes ülalpool viidatud väärtpaberid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. a Ameerika Ühendriikide väärtpaberiseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: US Securities Act of 1993, edaspidi “Ameerika Väärtpaberiseadus”) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud Ameerika Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit Ameerika Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Nimetatud väärtpaberite osas ei ole läbi viidud ega viida läbi väärtpaberite avalikku pakkumist Ameerika Ühendriikides.


Rohkem informatsiooni:

Mihkel Torim
mihkel.torim@swedbank.ee
+372 888 8355