Enefit Greeni tootmisandmed - oktoober 2021

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green tootis oktoobris 2021 147,8 GWh elektrienergiat ehk 36,2% rohkem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust toetas peamiselt tuuleenergia toodangu kasv Eesti ja Leedu tuuleparkides tänu headele tuuleoludele ning tuulikute heale töökindlusele. Oktoobris 2021 olid mõõdetud tuulekiirused 8,0 m/s ja 7,4 m/s vastavalt Eesti ja Leedu tuuleparkides (6,7 m/s ja 6.8 m/s vastavalt oktoobris 2020).

Soojusenergia toodang kasvas oktoobris 2021 1,6% võrra 55,4 GWh-ni aastataguse perioodiga võrreldes.

Pelletitoodang langes oktoobris 2021 11,3% võrra 12,8 tuhande tonnini aastataguse perioodiga võrreldes.

Elektrienergia, MWh      Oktoober 2021 Oktoober 2020   Muutus, %
   Eesti                         93 435                  64 51444,8%
   Leedu                         48 867                  38 98525,3%
   Läti                           3 994                    4 128-3,2%
   Poola                           1 454                        89163,2%
Kokku                      147 750                108 51836,2%
    
Soojusenergia, MWh                         55 353                  54 4681,6%
    
Pelletid, tuh t                             12,8                          14-11,3%

 

Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttel on Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 30.06.2021 seisuga oli ettevõttel installeeritud elektri tootmise koguvõimsus 456,4 MW ning soojuse tootmise koguvõimsus 81,2 MW. 2020. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1350 GWh elektrienergiat ja 543 GWh soojusenergiat.