QPR toimittaa kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan mallinnuspalveluratkaisut SaaS-palveluina Istekki Oy:lle


QPR SOFTWARE OYJ, SISÄPIIRITIETO, 03.12.2021 KLO 12.00

Suomalainen SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattori Istekki Oy on valinnut QPR:n kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan hallinta-, mallinnus- ja suunnittelupalveluratkaisujen toimittajaksi. Sopimuskausi on neljä vuotta ja Istekki on hankinnan yhteydessä arvioinut sopimuksen kokonaisarvoksisopimuskaudella noin 1,6 miljoonaa euroa. Asiakkaalla on lisäksi mahdollisuus yhteensä neljän vuoden optiokauteen. Asiakkaalla ei ole syntyvän sopimuksen puitteissa määräostovelvoitetta. Tämä hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan (14 vrk) päätyttyä.

Hankinnan kohde on kokonaisarkkitehtuurin ja tiedonhallinnan hallinta-, mallinnus- ja suunnittelupalveluratkaisut Software-as-Service (SaaS) palveluina, ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut, hankinnan kolmelle osa-alueelle: Organisaatioarkkitehtuurin mallinnus- ja kuvaustyökalut, Kokonaisarkkitehtuurin ja ratkaisuarkkitehtuurin mallinnustyökalut sekä Toiminnan mallinnustyökalut.

”QPR on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen julkishallinnon asiakkaiden kanssa. Tarve moderneille mallinnustyökaluille on kasvanut. Kokonaisarkkitehtuurin merkitys organisaatioiden kehittämäisen tukena sekä Tiedonhallintalain voimaantulo on lisännyt tarvetta mallintaa ja hallita tiedonhallintamalleja. On hienoa, että tämä uusi sopimus antaa meille mahdollisuuden merkittävästi laajentaa sosiaali- ja terveys- sekä kuntasektorin yhteistyötämme tulevaisuudessa.” sanoo QPR:n toimitusjohtaja Jussi Vasama.

QPR Software Oyj

QPR Software Oyj (Nasdaq Helsinki) tarjoaa asiantuntijapalveluja ja ratkaisuja toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen, sekä muutoshankkeiden ja operatiivisen toiminnan tukemiseen. Näiden tueksi QPR Software toimittaa yli 50 maassa prosessilouhinnan, strategian toimeenpanon, tulos- ja prosessijohtamisen sekä kokonaisarkkitehtuurin ratkaisuja tukevia ohjelmistoja.

Dare to improve. www.qpr.fi

Istekki Oy

Istekki on suomalainen informaatio- sekä terveyden ja hyvinvoinnin teknologian asiantuntijaorganisaatio, joka toimii valtakunnallisesti SOTE-organisaatioiden ja kuntien palveluintegraattorina.

Lisätietoja: 

Harri Ruuska, johtaja, Toiminnankehitysliiketoiminta
Puhelin: +358 40 546 7279
Sähköposti: harri.ruuska(at)qpr.com