VÄLIMIESOIKEUS ON VAHVISTANUT BRADY S.A.R.L.:N LUNASTUSOIKEUDEN NORDIC ID OYJ:N VÄHEMMISTÖOSAKKEISIIN

SALO, FINLAND


YHTIÖTIEDOTE

NORDIC ID OYJ

YHTIÖTIEDOTE 10.12.2021 KELLO 19.45

Välimiesoikeus on vahvistanut Brady S.à.r.l.:n lunastusoikeuden Nordic ID Oyj:n vähemmistöosakkeisiin

Keskuskauppakamarin nimittämä välimiesoikeus on tänään vahvistanut, että Brady S.à.r.l.:lla (”Brady”) on oikeus lunastaa Nordic ID Oyj:n (”Nordic ID” tai ”Yhtiö”) vähemmistöosakkeet ja että Bradylla on oikeus saada vähemmistöosakkeet omistukseensa asettamalla välimiesoikeuden hyväksymä vakuus lunastushinnan ja sille mahdollisesti kertyvän koron maksamiseksi sekä hyväksynyt Bradyn tarjoaman vakuuden.

Nordic ID tiedotti 8.12.2021, että Yhtiö on hakenut julkisen kaupankäynnin lopettamista Nordic ID:n osakkeilla ja osakkeidensa poistamista First North Growth Market Finland-markkinapaikalta mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Brady on saanut osakeyhtiölain mukaisessa lunastusmenettelyssä omistusoikeuden kaikkiin Nordic ID:n osakkeisiin. Omistusoikeus vähemmistöosakkeisiin siirtyy Bradylle kun välimiesoikeuden hyväksymä vakuus on asetettu, arviolta 15.12.2021 mennessä. Vakuuden asettamisen ja omistusoikeuden siirtymisen jälkeen lunastusmenettelyssä mukana olevat Yhtiön vähemmistöosakkeenomistajat ovat oikeutettuja saamaan ainoastaan lunastushinnan ja sille mahdollisesti maksettavan koron. Nasdaq Finland Oy tiedottaa erikseen Nordic ID:n osakkeiden poistamisesta First North-markkinapaikalta.

NORDIC ID OYJ

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto tilikaudella 1.1.- 31.12.2020 oli 6,7 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 78 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi