Enefit Greeni tootmisandmed - november 2021

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green tootis novembris 2021 122,9 GWh elektrienergiat ehk 2,1% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutasid enim tuuleenergia madalam toodang Eesti ja kõrgem toodang Leedu tuuleparkides. Novembris 2021 oli keskmine mõõdetud tuulekiirus nii Eesti kui Leedu tuuleparkides 7,3 m/s (novembris 2020 mõõdetud keskmised tuulekiirused olid vastavalt 7,7 m/s ja 7,1 m/s).

Soojusenergia toodang kahanes novembris 2021 aastataguse perioodiga võrreldes 0,7% võrra 55,6 GWh-ni.

Pelletitoodang langes novembris 2021 aastataguse perioodiga võrreldes 6,2% võrra 12,5 tuhande tonnini.


  November 2021    November 2020   Muutus, %
Elektrienergia, MWh   
Eesti73 632 78 662 -6,4%
Leedu45 130 42 602 5,9%
Läti3 781 3 964 -4,6%
Poola400 389 2,8%
Kokku122 943 125 617 -2,1%
    
Soojusenergia, MWh55 587 55 959 -0,7%
    
Pelletid, tuh t12,5 13,4 -6,2%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttel on Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 30.06.2021 seisuga oli ettevõttel installeeritud elektri tootmise koguvõimsus 456,4 MW ning soojuse tootmise koguvõimsus 81,2 MW. 2020. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1350 GWh elektrienergiat ja 543 GWh soojusenergiat.