Enefit Greeni finantskalender 2022

Tallinn, ESTONIA


2022. aastal plaanib Enefit Green avalikustada tootmis- ja finantstulemusi järgnevatel aegadel:

AegAruanne
Nädal 2Igakuised tootmisandmed (detsember 2021)
Nädal 6Igakuised tootmisandmed (jaanuar 2022)
28.02.2022   Auditeerimata 2021. aasta aruanne
Nädal 10Igakuised tootmisandmed (veebruar 2022)
04.04.2022 Auditeeritud 2021. aasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek
Nädal 15Igakuised tootmisandmed (märts 2022)
05.05.2022Auditeerimata I kvartali 2022 aruanne
Nädal 19Igakuised tootmisandmed (aprill 2022)
Nädal 23Igakuised tootmisandmed (mai 2022)
Nädal 28Igakuised tootmisandmed (juuni 2022)
04.08.2022Auditeerimata II kvartali 2022 aruanne
Nädal 32Igakuised tootmisandmed (juuli 2022)
Nädal 37Igakuised tootmisandmed (august 2022)
Nädal 41Igakuised tootmisandmed (september 2022)
03.11.2022Auditeerimata III kvartali 2022 aruanne
Nädal 45Igakuised tootmisandmed (oktoober 2022)
Nädal 49Igakuised tootmisandmed (november 2022)


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttel on Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 30.06.2021 seisuga oli ettevõttel installeeritud elektri tootmise koguvõimsus 456,4 MW ning soojuse tootmise koguvõimsus 81,2 MW. 2020. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1350 GWh elektrienergiat ja 543 GWh soojusenergiat.