Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse 72 MW Tolpanvaara tuulepargi ehitamiseks

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green langetas lõpliku investeerimisotsuse ehitada valmis 72 MW Tolpanvaara tuulepark Soomes. See projekt on osa Enefit Greeni varem tutvustatud investeerimisplaanist, mille eesmärk on enam kui kahekordistada elektri tootmisvõimsust 1 100 MW tasemeni aastaks 2025.

Tolpanvaara tuulepark peaks valmima 2023 lõpuks ning selle oodatav tootmismaht saab olema ca 250 GWh aastas. See vastab umbes 76 000 Eesti kodumajapidamise keskmisele aastasele elektritarbimise vajadusele.

Kogu investeering Tolpanvaara tuuleparki ulatub 82,9 miljoni euroni. Ehitusleping on ettevalmistamisel, ehitus algab 2022. aasta esimeses kvartalis. Tuulegeneraatorid tarnib Nordex.

Enefit Green on allkirjastanud pikaajalise elektrimüügi lepingu, mis katab 60% Tolpanvaara tuulepargi esimese seitsme tegutsemisaasta toodangust.

Enefit Green omandas Tolpanvaara tuulepargi arenduse 2020. aastal Soome riigimetsa haldajalt Metsähallitus.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttel on Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas kokku 22 tuuleparki, 38 päikeseelektrijaama, 4 koostootmisjaama, pelletitehas ja hüdroelektrijaam. 30.06.2021 seisuga oli ettevõttel installeeritud elektri tootmise koguvõimsus 456 MW ning soojuse tootmise koguvõimsus 81 MW. 2020. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1350 GWh elektrienergiat ja 543 GWh soojusenergiat.