Inbjudan till LIDDS kapitalmarknadsdag och presentation av ny strategi och vision

Helsingborg, SWEDEN


UPPSALA, SWEDEN – LIDDS AB (publ) meddelade i dag att bolaget kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag den 9 mars 2022 för investerare, analytiker och media. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på engelska.

Kapitalmarknadsdagen är ett hybridevent. Deltagare är välkomna att delta antingen fysiskt på Redeyes kontor, Mäster Samuelsgatan 42, 10:e våningen, i Stockholm, eller digitalt.

Kapitalmarknadsdagen pågår kl. 15.00-18.00 CET den 9 mars 2022 och under eventet kommer LIDDS verksamhet, nya långsiktiga strategi och dess produktportfölj att presenteras. Under kapitalmarknadsdagen kommer företrädare för LIDDS ledning att genomföra presentationer som följs av en frågestund.

Under presentationen deltar från LIDDS: Nina Herne (VD), Jan Törnell (styrelseordförande), Johan Harmenberg (CMO), Jenni Björnulfson (CFO) och Mattew Lindon (CSO). Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer även att finnas tillgänglig på bolagets hemsida, www.liddspharma.com, efter eventet.

Anmälan till kapitalmarknadsdagen görs via e-mail till info@liddspharma.com. Sista anmälningsdag är 7 mars 2022. Ingen föranmälan krävs för att se webbsändningen. En länk för att följa kapitalmarknadsdagen digitalt och hela programmet för kapitalmarknadsdagen kommer att publiceras på bolagets hemsida innan eventet.

LIDDS behandlar de personuppgifter som du lämnar i din anmälan i enlighet med vår Privacy policy. Under hela evenemanget kommer lokala covid-19-relaterade restriktioner att följas. Av den anledningen kan evenemanget bli helt digitalt om så krävs.

För ytterligare information:

Jenni Björnulfon, CFO och IR-ansvarig, telefon: +46 (0)708 55 38 05, E-mail: jenni.bjornulfson@liddspharma.com

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022, kl 16.00 CET.

LIDDS AB (publ) är ett svenskt läkemedelsföretag med en unik drug delivery-teknologi, NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad drug delivery-teknologi och som har en unik förmåga att åstadkomma en kontrollerad och stadigvarande frisättning av läkemedel i upp till sex månader. LIDDS har licensavtal där NanoZolid kombineras med antiandrogener och egen utveckling av projekt i klinisk och preklinisk fas för cytostatika och immunoaktiva ämnen. LIDDS (LIDDS) aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, är Certified adviser till LIDDS. För mer information besök www.liddspharma.com.