Tornator tilinpäätös 2021Tornator Oyj tilinpäätös 2021 julkaistu

Tornator Oyj, tilinpäätös,  21.2.2022 klo 15.00

Tornator Oyj on tänään julkaissut vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Tornatorin ESEF-tilinpäätöstä.

Tämän tiedotteen liitteenä on tilinpäätös sekä PDF- että xHTML-tiedostona. Tiedostot ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2021 noin 129 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,4 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 190 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

LiitteetAttachments

Tornator Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2021 743700HAOL35VNKK1711-2021-12-31-fi

Contact Data