Mandalay Resources Corporation tillkännager rekordhög resultatrapport för fjärde kvartalet och helåret 2021

Toronto, Ontario, CANADA


TORONTO, Feb. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) är glada över att tillkännage resultatrapporten för fjärde kvartalet och helåret som slutade den 31 december 2021.

Bolagets reviderade konsoliderade finansiella resultat för året som slutade den 31 december 2021, tillsammans med ledningens diskussion och analys (”MD&A”) för motsvarande period, finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser USD om inget annat anges.

Höjdpunkter för fjärde kvartalet 2021:

 • Konsoliderade kvartalsintäkter på 72,9 miljoner USD, det högsta kvartalsresultatet någonsin;
 • Justerad EBITDA1 på 40,6 miljoner USD, det högsta kvartalsresultatet någonsin; och
 • Konsoliderat nettoresultat på 15,3 miljoner USD (0,17 USD eller 0,21 CAD per aktie).

Höjdpunkter för helåret 2021:

 • Rekordhöga intäkter på 229,4 miljoner USD;
 • Rekordhög justerad EBITDA1 på 115,0 miljoner USD;
 • Konsoliderat nettoresultat på 54,9 miljoner USD (0,60 USD eller 0,75 CAD per aktie);
 • Fritt kassaflöde1 på 18,2 miljoner USD och nettokassaflöden från den löpande verksamheten på 62,0 miljoner USD; och
 • 30,7 miljoner USD i likvida medel i slutet av december 2021, 47,2 miljoner USD i medel i slutet av januari 2022.

Dominic Duffy, styrelseordförande och vd på Mandalay, kommenterar:

”Mandalays starka resultat detta kvartal och för helåret 2021 är ytterligare ett bevis på det lyckade genomförandet av vår strategi. Vi uppnådde betydande finansiella milstolpar 2021, inklusive en intäktstillväxt på 28 % jämfört med föregående år och ett rekordhögt resultat på 229,4 miljoner USD i slutet av året, vilket resulterade i ett fritt kassaflöde på över 18 miljoner USD. Företaget har nu en utmärkt finansiell ställning med en stark balansräkning, och jag vill passa på och tacka alla våra medarbetare och entreprenörer för deras fortsatta engagemang i att göra Mandalay till en ledande guldproducent.

“Den främsta drivkraften bakom detta är Costerfields fortsatta operativa styrka, vilket gör den till en stöttepelare för Mandalays framgång idag och i framtiden med hänsyn till dess växande mineralreserver och resurser som anges i vårt pressmeddelande från den 16 februari 2022. Costerfield genererade 33,0 miljoner USD i kvartalsvis justerad EBITDA1 och 17,8 miljoner USD i nettointäkter, vilket innebär att anläggningens resultat vid årsslutet uppgår till 88,9 miljoner USD respektive 47,8 miljoner USD. Även på Björkdal medförde de fortsatta produktionsförbättringarna under andra halvåret att verksamheten förbättrades avsevärt 2022, samtidigt som vi investerarade i vad som visade sig vara ett mycket framgångsrikt prospekteringsprogram. Anläggningen genererade intäkter på 85,3 miljoner USD, justerad EBITDA1  på 27,9 miljoner USD och 4,9 miljoner USD i nettoresultat 2021.

”2021 genererade bolaget också 115,0 miljoner USD i justerad EBITDA1 med en marginal på 50 % – ännu ett rekord för bolaget. Vi tjänade 22,0 miljoner USD (0,30 CAD per aktie) i justerat nettoresultat och 15,3 miljoner USD (0,21 CAD per aktie) i nettoresultat under fjärde kvartalet, som är vårt åttonde lönsamma kvartal i följd. Under hela året genererade bolaget 49,2 miljoner USD (0,67 CAD per aktie) i konsoliderat justerat nettoresultat och 54,9 miljoner USD (0,75 CAD per aktie) i nettoresultat.

”Mandalay avslutade 2021 med en kassabehållning på 30,7 miljoner USD, en mindre ökning jämfört med tredje kvartalet 2021. Detta tar dock inte hänsyn till de drygt 15 miljoner USD i likvida medel som vanligtvis tas emot i december, och som förflyttades till i januari 2022 på grund av rådande globala utmaningar på logistikområdet. Till följd av detta hade Mandalay i slutet av januari 2022 en kassabehållning på 47,2 miljoner USD. Under första halvan av 2022 förutser Mandalay dessutom att ta emot minst 3,0 miljoner USD som delkompensation för det arbete som slutfördes vid Lupin under 2021. Under 2021 betalade bolaget tillbaka 15,1 miljoner USD till den syndikerade faciliteten, med en kvarstående skuld på 43,9 miljoner USD.

”Vår konsoliderade kontantkostnad för 2021 var 873 USD per producerat säljbart guldekvivalent uns; en ökning med 4 % jämfört med 843 USD för helåret 2020. Ökningen var främst förknippad med installationskostnaderna för bearbetningsanläggningen vid Cerro Bayo och de högre driftskostnaderna vid Björkdal. Samtidigt minskade vår AISC per uns producerat säljbart guldekvivalent med 3 % jämfört med föregående år till 1 212 USD.

”2021 var ett viktigt år för Mandalay, vi har nu haft en upptid på 24 månader och ser fram emot att ta med denna drivkraft under 2022 med hjälp av högre produktionssiffror och bättre kassaflöde, vilket i slutändan bör leda till bättre avkastning för aktieägarna.”

____________________________

1 Justerad EBITDA och fritt kassaflöde är inte standardiserade finansiella mått enligt IFRS och är kanske inte jämförbara med liknande finansiella mått som meddelats av andra emittenter. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande för mer information.

Finansiell sammanfattning för fjärde kvartalet och helåret 2021

Följande tabell sammanfattar bolagets finansiella resultat för de tre månader och året som slutade den 31 december 2021 och 2020:

 Three months ended December 31, 2021Three months ended December 31, 2020Year ended December 31, 2021Year ended December 31, 2020
$’000$’000$’000$’000
Revenue72,90445,320229,396178,974
Cost of sales30,60918,798108,85378,782
Adjusted EBITDA (1)40,64825,346114,96094,247
Income from mine ops before depreciation, depletion42,29526,522120,543100,192
Adjusted net income (1)21,99212,06549,20334,704
Consolidated net income15,33414,72254,8799,309
Capital expenditure12,25014,19450,30346,878
Total assets317,843301,284317,843301,284
Total liabilities141,156165,505141,156165,505
Adjusted net income per share (1)0.240.130.540.38
Consolidated net income per share0.170.160.600.10
 1. Justerad EBITDA, justerat nettoresultat och justerat nettoresultat per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av detta pressmeddelande.

Under fjärde kvartalet 2021 genererade Mandalay en omsättning på 72,9 miljoner USD, som är 61 % högre än under fjärde kvartalet 2020. Ökningen beror på att Mandalay sålde 14 162 fler uns guldekvivalent under fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020. Bolagets realiserade guldpris under fjärde kvartalet 2021 förblev stabilt jämfört med föregående år, och det realiserade antimonpriset ökade med 254 % jämfört med fjärde kvartalet 2020.
  
Den konsoliderade kontantkostnaden per uns på 836 USD var lägre under fjärde kvartalet 2021 jämfört med 929 USD under fjärde kvartalet 2020. Försäljningskostnaderna under fjärde kvartalet 2021 jämfört med fjärde kvartalet 2020 var 9,9 miljoner USD högre vid Costerfield på grund av den högre produktionen. Konsoliderade allmänna och administrativa kostnader var 0,5 miljoner USD högre jämfört samma kvartal föregående år.

Mandalay genererade en justerad EBITDA på 40,6 miljoner USD under fjärde kvartalet 2021, 60 % högre jämfört med bolagets justerade EBITDA på 25,3 miljoner USD under samma kvartal föregående år. Justerat nettoresultat uppgick till 22,0 miljoner USD under fjärde kvartalet 2021, vilket undantar verkligt förlustvärde på 4,1 miljoner USD relaterat till guldsäkringarna i samband med den syndikerade faciliteten, 7,1 miljoner USD i vinst vid försäljning av dotterbolag, verkligt förlustvärde på 6,7 miljoner USD vid revision av återställningsskuld samt 0,7 miljoner USD i verkligt förlustvärde relaterat till marknadsjusteringen, jämfört med ett justerat nettoresultat på 12,1 miljoner USD under fjärde kvartalet 2020. Konsoliderad nettovinst uppgick till 15,3 miljoner USD för fjärde kvartalet 2021, jämfört med 14,7 miljoner USD under fjärde kvartalet 2020. Mandalay avslutade fjärde kvartalet 2021 med 30,7 miljoner USD i likvida medel.

Rörelsesammandrag för fjärde kvartalet och helåret 2021

Tabellen nedan sammanfattar bolagets verksamhet, kapitalutgifter och driftskostnader per enhet för de tre månaderna och året som slutade den 31 december 2021 och 2020:

 Three months ended December 31, 2021Three months ended December 31, 2020Year ended December 31, 2021Year ended December 31, 2020
$’000$’000$’000$’000
Costerfield
Gold produced (oz)13,39712,23647,75344,958
Antimony produced (t)8308583,3803,903
Gold equivalent produced (oz)19,50715,09968,72958,148
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)557668593634
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. prod. ($)7311,0778661,010
Capital development1,4153,59910,42614,231
Property, plant and equipment purchases7231,8864,3024,951
Capitalized exploration1,5979375,9404,245
Björkdal
Gold produced (oz)11,19012,25245,23645,296
Cash cost (1) per oz gold produced ($)1,2271,2511,2331,112
All-in sustaining cost (1) per oz gold produced ($)1,7001,6161,6091,435
Capital development2,8032,33710,0159,341
Property, plant and equipment purchases4,5124,83216,09512,025
Capitalized exploration7535862,3761,929
Cerro Bayo
Gold produced (oz)1,009-5,303-
Silver produced (oz)50,556-266,596-
Gold equivalent produced (oz)1,666-9,037-
Cash cost (1) per oz gold eq. produced ($)1,476-1,199-
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. prod. ($)1,604-1,246-
Consolidated
Gold equivalent produced (oz)32,36227,351123,002103,444
Cash cost(1) per oz gold eq. produced ($)836929873843
All-in sustaining cost (1) per oz gold eq. prod. ($)1,1621,3501,2121,254
Capital development4,2185,93620,44123,572
Property, plant and equipment purchases5,4496,71820,82516,976
Capitalized exploration (2)2,5831,5409,0376,330
 1. Bolaget har omarbetat konsoliderade AISC så att de inte omfattar skötsel- och underhållskostnader under de jämförande tidsperioderna. Kontantkostnad och AISC är mått som inte gäller för IFRS. Se ”Mått som inte gäller för IFRS” i slutet av pressmeddelandet.
 2. Inkluderar finansierad prospektering relaterad till andra tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield producerade 13 397 uns guld och 830 ton antimon för 19 507 guldekvivalenta uns under fjärde kvartalet 2021. Kontantkostnaden och AISC vid Costerfield på 557 USD/uns respektive 731 USD/uns, jämfört med kontantkostnad och AISC på 668 USD/uns respektive 1 077 USD/uns under fjärde kvartalet 2020.

Björkdal guldgruva, Skellefteå, Sverige

Björkdal producerade 11 190 uns guld under fjärde kvartalet 2021 till en kontantkostnad och AISC på 1 227 USD/uns respektive 1 700 USD/uns, jämfört med en kontantkostnad och AISC på 1 251 USD/uns respektive 1 616 USD/uns under fjärde kvartalet 2020.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Under fjärde kvartalet 2021 spenderade bolaget noll på skötsel- och underhållskostnader vid Cerro Bayo, jämfört med 0,6 miljoner USD under fjärde kvartalet 2020. Under fjärde kvartalet 2021 producerade Cerro Bayo 1 009 uns guld och 50 556 uns silver för 1 666 uns guldekvivalent under fjärde kvartalet 2021 till en kontantkostnad på 1 476 USD/uns.

Den 1 december 2021 slutförde företaget försäljningen av Cerro Bayo-gruvan till Equus Mining Ltd. Företaget redovisade en vinst på 7,1 miljoner USD från försäljningen.

Lupin, Nunavut, Kanada

Utgifter för skötsel och underhåll vid Lupin uppgick till 0,1 miljoner USD under fjärde kvartalet 2021, jämfört med 0,1 miljoner USD under fjärde kvartalet 2020. Kostnaden för återställning vid Lupin uppgick till 6,1 miljoner USD under 2021 jämfört med 10,5 miljoner USD under 2020. Den fullständiga stängningen av Lupin fortsätter under 2022 och finansieras av pågående progressiva säkerhetsreduktioner som utförs av CIRNA (Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada).

Challacollo, Chile

Den 19 april 2021 betalade Aftermath Silver Ltd. (”Aftermath Silver”) 1,5 miljoner CAD kontant och emitterade 2 054 794 stamaktier till ett verkligt värde på 0,73 CAD per aktie till bolaget den 5 maj 2021, som en avbetalning av inköpspriset. Per den 31 december 2021 innehar bolaget dessa aktier till försäljning. Ytterligare information om det slutgiltiga avtalet som tecknats med Aftermath Silver för försäljningen av Challacollo finns i bolagets pressmeddelande från den 12 november 2019.

La Quebrada, Chile

Inget arbete utfördes på utvecklingsanläggningen La Quebrada under fjärde kvartalet 2021.

Telefonkonferens

Mandalays ledning kommer att hålla en telefonkonferens för investerare och analytiker den 25 februari 2022 klockan 08.00 (Toronto-tid).

Analytiker och intresserade investerare inbjuds att delta genom att använda följande uppringningsnummer:

Participant Number (Toll free):877 407 8289
Participant Number:201 689 8341
Conference ID:13727325

En inspelning av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till kl. 23.59 (Toronto-tid), den 11 mars 2022 och nås på följande uppringningsnummer:

Encore Toll Free Dial-in Number:877 660 6853
Encore ID:13727325

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser, som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan). Bolaget fokuserar på ökad produktion och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde. Mandalay har åtagit sig att arbeta på ett säkert och hållbart sätt, samtidigt som bolaget utvecklar en hög nivå av samhälls- och medarbetarengagemang.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom vinstgivande drift och fortsatt regionalt prospekteringsprogram i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets huvudsakliga mål att fortsätta bryta den höghaltiga Youle-ådern i Costerfield, gå in på djupet i Shepherd-ådrorna, som båda kommer att fortsätta leverera höghaltig malm till bearbetningsanläggningen samt utvidga Youles mineralreserver. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen och andra områden med högre halter för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets förväntade resultat under 2021. Läsarna varnas för att förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 31 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till visade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta pressmeddelande kan innehålla hänvisningar till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, fritt kassaflöde, kontantkostnad per säljbart producerat uns guldekvivalent och sammanlagd kostnad, vilka alla är mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA och fritt kassaflöde som mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära eller engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera Bolagets finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster, icke kontanta poster och sidoposter, som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerad EBITDA som intäkt från gruvverksamhet, med avdrag för administrativa kostnader, och före räntor, skatter, icke-kontantavgifter/(-intäkter), koncerninterna kostnader och finansieringskostnader. Bolaget definierar justerat nettoresultat som nettoresultat före engångsposter. Engångsposter är intäkts- och utgiftsposter som presenteras separat på grund av deras art och i vissa fall förväntade sällsynta händelser som ger upphov till dem. En avstämning mellan justerad EBITDA och justerat nettoresultat å ena sidan och konsoliderat nettoresultat å andra sidan ingår i MD&A.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på bolagets förmåga att generera och hantera likviditet. Det beräknas med utgångspunkt från nettokassaflödet från den löpande verksamheten (enligt IFRS) minus investeringar och leasingavgifter. Se avsnitt 1.2 i MD&A för en avstämning mellan fritt kassaflöde och nettokassaflöden från den löpande verksamheten.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart uns guld vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Cerro Bayo beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet uns säljbart guld som producerats, de säljbara uns silver som producerats multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden dividerat med det genomsnittliga guldpriset under perioden. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat ekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden associerad med produktionen av säljbara uns guld under perioden, med producerade säljbara uns guld för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart uns guld. Kontantkostnaden exkluderar royaltykostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning och amortering. Anläggningens AISC-kostnader inkluderar totala kontanta driftskostnader, upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott och minskningar. Upprätthållande kapital återspeglar det kapital som krävs för att upprätthålla varje anläggnings nuvarande verksamhetsnivå. Anläggningens AISC per guldekvivalenta uns under en period är lika med AISC dividerat med de säljbara guldekvivalenta uns som producerades under perioden.

För företaget som helhet beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera de guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan av de kontanta driftskostnaderna på anläggningarna. Koncernens kontantkostnad exklusive royaltykostnader samt allmänna och administrativa kostnader på bolagsnivå. Denna definition uppdaterades under tredje kvartalet 2020 för att utesluta bolagens allmänna och administrativa kostnader för en bättre anpassning till branschstandarden. AISC per säljbara guldekvivalenta uns under perioden är lika med summan av kontantkostnader förknippade med produktion av guldekvivalenta uns på alla operativa platser under perioden plus bolagets fasta kostnader under perioden plus upprätthållande av gruvkapital, royalty-kostnader, tillskott, minskning, avskrivningar och amortering, dividerat med totala säljbara guldekvivalenta uns som producerats under perioden. En avstämning mellan försäljningskostnader och kontantkostnader, liksom kontantkostnad för alla AISC-kostnader ingår i MD&A.

Mer information:

Dominic Duffy
styrelseordförande och vd

Edison Nguyen
Manager, Analytics and Investor Relations

Kontakt:  
(647) 260-1566 ext. 1