W 2021 roku, po wprowadzeniu Wizji Strategicznej na rok 2025, przychody Agthia Group wzrosły do 3 mld AED


ABU ZABI, Zjednoczone Emiraty Arabskie, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aghtia Group PJSC, jedna z wiodących w regionie firm z branży spożywczej, ogłosiła dziś, że w 2021 roku po konsolidacji i integracji kluczowych przejętych spółek zysk netto grupy osiągnął poziom 3,07 mld AED, co oznacza wzrost o 49% rok do roku.

Zysk netto grupy wyniósł 216 mln AED w porównaniu z 34 mln AED w roku poprzednim, przy czym poniesiono jednorazowe wydatki w wysokości 83 mln AED w związku ze strategicznym przeglądem bilansu spółki.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, prezes Agthia Group, komentuje: „Wyniki finansowe Agthia za 2021 rok świadczą o dobrym roku dla firmy w obliczu ciągłej zmienności rynku i trudnej sytuacji gospodarczej, gdy świat dochodzi do siebie po pandemii COVID-19 i staje w obliczu inflacji. Pomimo tych wyzwań kontynuowaliśmy zdyscyplinowaną i metodyczną realizację strategii rozwoju, którą nakreśliliśmy dla firmy Agthia. Wyniki, które osiągnęliśmy, w 2021 r., świadczą o skuteczności naszej strategii oraz o wysokim poziomie działań mających na celu jej realizację”.

Alan Smith, dyrektor generalny Agthia Group, mówi – „W 2021 roku naszym głównym celem była konsolidacja pionu Consumer Business Division (CBD). Nasza aktywność w zakresie fuzji i przejęć w 2021 roku jest dowodem na ciągłe zaangażowanie w przekształcanie firmy w kierunku rozwijających się kategorii towarów konsumpcyjnych poprzez przejęcie czterech nowych podmiotów w segmentach białka i przekąsek, generujących sprzedaż na poziomie 1,07 miliarda AED. Przez cały rok dalej osiągaliśmy świetne wyniki w zakresie optymalizacji kosztów w miarę zbliżania się do celu, jakim jest poprawa wydajności o 200 mln AED do 2025 roku”.

CBD odpowiadało za 70% całkowitych przychodów grupy, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z 2020 rokiem. Przychody pionu agrobiznesu wyniosły w tym roku 931 mln AED.

  • Segmenty białka i mrożonek oraz przekąsek wygenerowały dochód ze sprzedaży w wysokości kolejno 656 mln AED oraz 540 mln AED.
  • W przypadku kategorii „woda” i „napoje” oraz „pozostała żywność” odnotowano przychód w wysokości 941 mln AED – przy czym woda butelkowana utrzymała w tym roku wiodącą pozycję na rynku, osiągając odpowiednio 26% pod względem wolumenu i 23% pod względem udziału w wartości.
  • Przychody w pionie agrobiznesu nie uległy zmianie w porównaniu z rokiem 2020, kiedy to w I kwartale 2020 roku uzyskano przychód z jednorazowego zamówienia w ramach Światowego Programu Żywnościowego.

Łączna wartość aktywów Grupy na dzień 31 grudnia 2021 roku osiągnęła poziom 6,4 mld AED po konsolidacji nowych aktywów z resztą działalności. Całkowity kapitał własny wyniósł w tym okresie 2,8 mld AED.

Rada Dyrektorów firmy Agthia zarekomendowała wypłatę dywidendy gotówkowej w wysokości 8,25% za drugą połowę 2021 roku, co odpowiada 0,0825 AED na akcję.

O firmie Agthia

Agthia to mająca siedzibę w Abu Zabi wiodąca firma zajmująca się produkcją żywności i napojów. Ta założona w 2004 roku spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Abu Zabi (ADX) pod symbolem „AGTHIA”. Agthia Group PJSC należy do Senaat, a tym samym do ADQ, jednego z największych w regionie holdingów o szerokim portfelu dużych przedsiębiorstw obejmującym kluczowe sektory zróżnicowanej gospodarki Abu Zabi. 

Zapytania od mediów:
Mohammed Elbatta
+971.55.5542678
elbatta@beeieg.com

Photos accompanying this announcement are available
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af528d82-a226-4669-b2ff-365fc4236b71
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea2ae96-04eb-42b2-9194-7988544cd412


Chairman Agthia Group Chief Executive Officer Agthia Group