Wilson ASA: Årsrapport for 2021

Bergen, NORWAY


Wilson ASA har i dag publisert en elektronisk versjon (ESEF) samt pdf versjon av årsrapport for 2021.

Vedlagt publiseres også selskapets ESG rapport for 2021.

Rapportene for 2021 vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

www.wilsonship.no

Wilson ASA

Bergen 17. mars 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Wilson ASA 2021 12 31 Wilson aarsrapport 2021 Environmental Social and Governance 2021