INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 7. APRIL 2022

Bergen, NORWAY


Ordinær generalforsamling i Wilson ASA avholdes 7. april 2022 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen.

Vedlagt følger innkalling og dagsorden, skjema for påmelding, fullmaktsskjema, og vedlegg til sak 4 til 11 på dagsorden samt rapport for lederlønn. I henhold til selskapets vedtekter har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, gjøres tilgjengelige på selskapets internettside; www.wilsonship.no. Aksjeeiere som likevel ønsker å få tilsendt dokumentene vil få dette ved å henvende seg til selskapet ved finansdirektør Stig Vangen.

Wilson ASA

Bergen, 17. mars 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Generalforsamling 2022 innkalling Generalforsamling 2022 skjema for paamelding og fullmakt Generalforsamling 2022 Vedlegg til innkalling til generalforsamling i Wilson ASA Generalforsamling 2022 Godtgjoerelse rapport inkl revisors uttalelse