NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR WILSON ASA

Bergen, NORWAY


Styret i Wilson har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte NOK 4,50 per aksje for 2021.

Nøkkelinformasjon:

Utbyttebeløp: 4,50

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 7. april 2022

Eks-dato: 8. april 2022

Record date (eierregisterdato): 11. april 2022

Betalingsdato: 11 mai 2022

Vedtaksdato: 7. april 2022

Wilson ASA

Bergen, 17.03.2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12