Meldepliktig handel for nærstående til primærinnsider

Bergen, NORWAY


Berit Eidesvik har i dag 18. mars kjøpt 10 000 aksjer i Wilson ASA til snittkurs NOK 72,0 per aksje.

Total beholdning for Berit Eidesvik etter transaksjonen er 50.707 aksjer. Berit Eidesvik er nærstående til Kristian Eidesvik, styrets leder i Wilson ASA.

Wilson ASA Bergen,
18. mars 2022.

Utsteder er forpliktet til å offentliggjøre mottatte meldinger om meldepliktige handler i henhold til MAR 596/2014 og verdipapirhandelloven § -12.


VedleggAttachments

2022_Wilson notifisering primerinnsider