Konstituering af bestyrelsen

Brøndby, DENMARK


BRØNDBYERNES I.F. FODBOLD A/S
CVR-nr. 83 93 34 10

Brøndby, den 31. marts 2022

SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2022

Brøndbyernes IF Fodbold A/S – Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen i Brøndby IF har efter dagens ordinære generalforsamling konstitueret sig med Jan Bech Andersen som formand og Jesper Møller som næstformand.

Bestyrelsen vil snarest nedsætte bestyrelsesudvalgene og oplyse disse på www.brondby.com.

Brøndby IF
Bestyrelsen

Information

Yderligere information om denne meddelelse kan fås hos kommunikationschef Christian Schultz på telefon 31 41 41 85.

Vedhæftet filAttachments

FBM nr 4 2022 Brondby IF - Konstituering og udvalg