cBrain skal levere klimasoftware i Californien

København Ø, DENMARKFondsbørsmeddelelse nr. 5/2022

cBrain skal levere klimasoftware i Californien


København, 1. april 2022


cBrain har indgået aftale med et county i Californien om leverance af en F2-baseret løsning, som skal understøtte myndighedens arbejde i forbindelse med indfangning af CO2 (“Carbon Farming”) og mere bæredygtigt landbrug (“Sustainable Farming”).

Den nye løsning kan beskrives som en digital klima-markedsplads. Her kan jordbesiddere udbyde landområder, hvor der er mulighed for at etablere skov og forbedre vandmiljøet, samtidig med at investorer kan byde ind med projekter og kapital.

Skovrejsning og bedre vandmiljø udgør et vigtigt element i den grønne omstilling.

Skovene optager og lagrer CO2, og samtidig tilbyder træ et alternativ til eksempelvis CO2-udledende materialer i byggeriet. Tilsvarende er et vandmiljø blandt de vigtige faktorer for bevarelse af dyre- og plantelivet i vandløb, søer og kystvande, og dermed biodiversiteten. Formålet med den nye digitale platform, som cBrain skal levere i Californien, er således at understøtte klimarobuste løsninger, accelerere skovrejsning og sikre et bedre vandmiljø.

cBrain leverer den nye løsning i form af en F2 cloud service.

Aftalen i Californien er naturligvis vigtig for cBrain. Den understøtter cBrains satsning på eksport af klimasoftware, og samtidig understøtter aftalen cBrains indgang på det amerikanske marked.

—-

Danmark er førende internationalt, både i relation til digitalisering og klima. Danmark har gennem de sidste 4 år rangeret som nummer 1 på United Nations globale E-government liste, ligesom Danmark ligger i toppen på de internationale lister i relation til klimatiltag.

Som leverandør til bl.a. Miljøstyrelsen har cBrain opbygget ekspertise og en bred portefølje af F2-baserede løsninger, som understøtter myndighedernes arbejde i relation til klimaindsatsen.

cBrain kalder denne type af løsninger for “klimasoftware”, og gennem digitalisering af myndighedsprocesser kan cBrain bidrage til klimaindsatsen, herunder både genopretning af naturen og reduktion af drivhusgasudledning.

—-

Desværre går der ofte lang tid, i mange tilfælde flere år, fra politikerne har vedtaget konkrete indsatser på klimaområdet og frem til det tidspunkt, hvor beslutningen eksekveres. En væsentlig årsag til denne forsinkelse er den tid, som det tager at etablere de nødvendige IT-systemer, og som myndighederne benytter til at udmønte og administrere beslutningerne.

Her står cBrain imidlertid i en unik situation, fordi F2 er standardsoftware, som hurtigt kan konfigureres til at understøtte selv meget komplicerede fagprocesser. cBrain kan derfor levere løsninger langt hurtigere end de traditionelle leverandører, og den aktuelle løsning i Californien forventes således at blive leveret inden for få måneder.

Ved at levere hurtigt kan cBrain medvirke til at minimere den tid, som går fra politisk beslutning og frem til det tidspunkt, hvor beslutningen eksekveres. Det er godt nyt for klimaet, og samtidig giver det cBrain en væsentlig konkurrencefordel.

Eksport af F2 klimasoftware udgør derfor et centralt element i cBrains internationale vækststrategi.


Med venlig hilsen        

Per Tejs Knudsen, CEO


Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse nr 2022-05 (Californien ordre)