Wilson ASA: Avholdt generalforsamling

Bergen, NORWAY


Det ble i dag avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA.

Protokoll fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Wilson ASA Bergen,
7. april 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

2022_protokoll generalforsamling 7 april