Correction: NØKKELINFORMASJON VED KONTANTUTBYTTE FOR WILSON ASA

Bergen, NORWAY


Styret i Wilson har besluttet å foreslå for generalforsamlingen et utbytte NOK 4,50 per aksje for 2021.

*Generalforsamling vedtok utbytte i tråd med styrets forslag, men endret utbetalingstidspunktet til 1. juni 2022.


Oppdatert nøkkelinformasjon:

Utbyttebeløp: 4,50

Annonsert valuta: NOK

Siste dag inklusive: 7. april 2022

Eks-dato: 8. april 2022

Record date (eierregisterdato): 11. april 2022

*Betalingsdato: 1. juni 2022

Vedtaksdato: 7. april 2022


Wilson ASA

Bergen, 07.04. 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12