Wilson ASA: Eks utbytte NOK 4,50/aksje i dag

Bergen, NORWAY


Aksjene i Wilson ASA noteres eks utbytte NOK 4,50 fra og med i dag, 08.04.2022.

Wilson ASA Bergen,

08. april 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12