Ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S den 26. april 2022

Aalborg, DENMARK


Selskabsmeddelelse nr. 3/2022


Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Agat Ejendomme A/S.

Punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og godkendt i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2021/22.

Vederlagsrapporten for 2021/22 blev fremlagt og godkendt ved vejledende afstemning, jf. dagsordenens punkt 4.

Bestyrelsens forslag om godkendelse af bestyrelsens honorar for 2022/23 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.1.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes punkt 2.1.7 og 2.1.8 blev vedtaget, jf. dagsordenens punkt 5.1.2.

I henhold til dagsordenens punkt 6 blev Peter Thorsen, Michael Bruhn, Arne Gerlyng-Hansen og Karen Mosbech genvalgt.

Bestyrelsens forslag om valg af revisorer blev vedtaget. BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, blev genvalgt som selskabets revisor, jf. dagsordenens punkt 7.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Peter Thorsen blev genvalgt som formand, og Michael Bruhn blev valgt som næstformand for bestyrelsen.


Agat Ejendomme A/S

Peter Thorsen
Bestyrelsesformand


Kontaktdetaljer:

Agat Ejendomme A/S
Adm. direktør Robert Andersen

Tel. +45 8896 1010

Vedhæftet filAttachments

Nr._3_Forløb_ordinær_generalforsamling