Referat af ordinær generalforsamling 2022

København Ø, DENMARK


 

Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2022

Referat af ordinær generalforsamling 2022

 

København, 28. april 2021

 

På cBrains ordinære generalforsamling torsdag den 28. april 2022 blev:

        

  • Bestyrelsens beretning godkendt, Årsrapport 2021 godkendt og bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 0,17 per aktie vedtaget.

  • Peter Loft, Thomas Qvist og Per Tejs Knudsen genvalgt til bestyrelsen.

  • EY valgt som uafhængige revisorer.

Generalforsamlingen godkendte endvidere bestyrelsens forslag til:

  • Vederlagsrapport 2021.

  • Fastholdelse af bestyrelseshonorarets størrelse.

  • Ændring af vedtægternes punkt 9.9 vedr. afgivelse af brevstemme.

  • Bemyndigelse til bestyrelsen om at måtte erhverve egne aktier op til 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende kurs plus minus 10%.


Der blev ikke på generalforsamlingen oplyst forhold, der ikke tidligere er blevet offentliggjort.

 

 

-------------------------------------------------

Ejvind Jørgensen, dirigent

 

 

Med venlig hilsen        

Per Tejs Knudsen, CEO

 

 

 

 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

 

Vedhæftet filAttachments

Selskabsmeddelelse nr 2022-08 (referat fra generalforsamling)