Enefit Green müüs vähemusosaluse ettevõttes Wind Controller

Tallinn, ESTONIA


Täna, 2. mail 2022 allkirjastasid Caverion Corporationi (edaspidi Caverion) esindajad ja Wind Controller JV OY (edaspidi WiCo) omanikud lepingu WiCo 100% osaluse müügiks Caverionile, mille tulemusena müüb Enefit Green endale kuulunud 10% osaluse WiCos.

WiCo on Oulus (Soome) asuv 40 töötajaga ettevõte, mis pakub tuuleparkide monitoorimise ja kontrollteenuseid ning tuulegeneraatorite hooldusteenuseid oma klientidele Põhja-Euroopas. WiCo äritulud olid 2021.  aastal 5,1 miljonit eurot.

Caverion on Nasdaq Helsinkil noteeritud ettevõte, mis pakub asjatundlikku tuge ehitiste, tööstus- ja infrastruktuurirajatiste ning protsesside kogu elutsükli vältel: alates projekteerimisest ja ehitusest, tehnilistest ja tööstuslikest hooldusteenustest kuni rajatiste haldus- ja nõustamisteenusteni. Caverionil on üle 14 tuhande töötaja enam kui 10 riigis.

"Tuginedes Enefit Greeni varahalduse- ja tootmismeeskonna tugevale kompetentsile, soovime lihtsustada ettevõtte konsolideerimisgrupi struktuuri. Keskendume oma põhitegevusele: tuule- ja päikeseparkide arendamisele koos teadmuspõhise varahalduse ning taastuvenergia tootmisega. WiCo jääb edasi meie lepinguliseks partneriks tuulegeneraatorite monitoorimise ja kontrollteenuse valdkonnas." ütles Innar Kaasik, Enefit Greeni juhatuse liige.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.