Next Gamesin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset


Next Games Oyj Yhtiötiedote 5.5.2022 KLO 16.00

Next Games Oyj:n (”Next Games” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.5.2022 Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2021. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn toimielinten palkitsemisraportin.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4. kohdan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kolme. Hallituksen jäseniksi valittiin Emily Catlin, Madeleine de Cock Buning ja Reg Thompson.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Next Gamesin hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Reg Thompsonin.

Hallitus päätti lakkauttaa Yhtiön hallituksen valiokunnat.

LISÄTIETOJA

Annina Salvén

Talousjohtaja
+358 (0) 40 588 3167
agm@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098

Tietoa Next Gamesista

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin.