Enefit Greeni tootmisandmed – aprill 2022

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green tootis aprillis 2022 108,2 GWh elektrienergiat ehk 3,3% võrra vähem eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Tootmistulemust mõjutas enim 6,3% võrra madalam tuuleenergia toodang. Kuu keskmine mõõdetud tuulekiirus Eesti tuuleparkides oli pisut madalam ning Leedu tuuleparkides muutumatu võrreldes aprilliga 2021 – vastavalt 6,4 m/s ja 6,8 m/s (aprillis 2021 mõõdetud keskmised tuulekiirused olid vastavalt 6,8 m/s ja 6,8 m/s).

Kasv päikeseenergia tootmismahus oli 36% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Soojusenergia toodang kasvas aprillis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 9,0% võrra 52,7 GWh-ni.

Pelletitoodang kasvas aprillis 2022 aastataguse perioodiga võrreldes 127,2% võrra 10,5 tuhande tonnini. Suure kasvu põhjuseks oli asjaolu, et planeeritud aprillikuine tootmisseadmete hooldusseisak nihkus käesoleval aastal osaliselt maikuusse.


  Aprill 2022 Aprill 2021Muutus, %
Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh   
Eesti64,469,9-7,8%
Leedu38,537,72,0%
Läti3,32,342,1%
Poola2,02,02,0%
Kokku108,2111,9-3,3%
    
Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh   
Tuul88,093,9-6,3%
Koostootmine16,415,27,5%
Päike3,72,736,0%
Muud0,20,199,2%
Kokku108,2111,9-3,3%
    
Soojusenergia, GWh52,748,39,0%
    
Pelletid, tuh t10,54,6127,2%


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.