Wilson ASA: Styrevalg ansatterepresentant

Bergen, NORWAY


Wilson ASA har gjennomført valg av ansatterepresentant til styret.

Styret i Wilson ASA består nå av:

Eivind Eidesvik (styrets leder)
Bernt Eidesvik (styrets nestleder)
Per Gunnar Strømberg Rasmussen
Katrine Trovik
Kirsti Tønnessen
Torleif Østensen (ansatt)
Petter Dragesund (varamedlem)
Erica K. Hauger (ansatt varamedlem)

Wilson Asa, Bergen 12. mai 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12