Correction: Wilson ASA: Kvartalsrapport Q1 2022

Bergen, NORWAY


* Oppdatert vedlagt kvartalsrapport med utbyttepolitikk.


Wilson Asa rapporterer økt resultat for første kvartal 2022.

Selskapet legger bak seg en sterk start på året, der inntjeningsnivå er opp både fra foregående kvartal og tilsvarende periode i 2021.

Selskapet opplever sterk etterspørsel for varetransport og det fortsetter å være god aktivitet i selskapets forretningsområde.

For første kvartal 2022 oppnådde konsernet brutto fraktinntekter på MEUR 101,0 (MEUR 75,9), som er MEUR 25,1 høyere enn i første kvartal 2021.  Konsernet leverer et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i første kvartal 2022 på hele MEUR 40,7 (MEUR 19,3) som er en oppgang på MEUR 21,4 fra samme periode i fjor.

  1. kvartal 2022 (tall i parentes 2021)

  • Sterk start på året gir historiens beste kvartalsresultat
  • Overtatt åtte skip i kvartalet
  • EBITDA MEUR 40,7 (MEUR 19,3)
  • Nettoinntjening/dag EUR 6 327 (EUR 3 987)


For mer informasjon:

Se vedlagte kvartalsrapport.


Wilson ASA

Bergen, 12. mai 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Q1 Wilson 2022