Valtiokonttori valitsi Innofactorin IT-asiantuntijapalveluiden toimittajaksi

Espoo, FINLAND


Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 17.5.2022 klo 13.20

Valtiokonttori on valinnut Innofactorin dynaamisessa hankintajärjestelmässä toimittamaan IT-asiantuntijapalveluita Microsoft Dynamics 365 CRM-järjestelmän kehittämisen ja ylläpidon tueksi. Asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu Valtiokonttorilla jo käytössä olevan CRM-järjestelmän kehittäminen, ylläpito- ja tukipalvelut. Kehittäminen tapahtuu pääosin ketterin menetelmin Valtiokonttorin toimintamallien mukaisesti.

Valtiokonttorin ilmoittamien arvioitujen vuosittaisten työmäärien perusteella Innofactor arvioi sopimuksesta koituvan liikevaihtoa vähintään 5,0 miljoonaa euroa. Sopimuskausi on kahdeksan vuotta.

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnon alainen virasto, joka palvelee valtionhallintoa, kansalaisia, kuntasektoria, yhteisöjä ja yrityksiä.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 17.5.2022

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029
sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor
Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee noin 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles