Enefit Greeni dividendimakse ex-päev

Tallinn, ESTONIA


Enefit Green (väärtpaberi lühinimi EGR1T, ISIN kood EE3100137985) fikseerib aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 01.06.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 31.05.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest.

Enefit Green maksab dividendi 0,151 eurot aktsia kohta 08.06.2022.


Lisainfo:

Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.