INVESTORS HOUSE KASVAA KIINTEISTÖVARALLISUUDEN HOIDOSSA - SOPIMUS INFONIA OY:N HANKINNASTA

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Sisäpiiritieto

Julkaistavissa 31.5.2022 klo 10.30

INVESTORS HOUSE KASVAA KIINTEISTÖVARALLISUUDEN HOIDOSSA - SOPIMUS INFONIA OY:N HANKINNASTA

Investors House on tänään allekirjoittanut sopimuksen Infonia Oy:n osakekannan ostamisesta. Kauppa on tarkoitus toteuttaa H1 2022 aikana edellyttäen sopimuksen mukaisten ehtojen täyttymistä.

Myyjinä ovat Infonian omistavat avainhenkilöt, jotka jatkavat yhtiön palveluksessa entisissä tehtävissään, ja joista tulee kaupan myötä Investors Housen osakkaita.

Infonia on kiinteistövarallisuudenhoidon asiantuntijayritys. Sen asiakkaita ovat koti- ja ulkomaiset sijoittajat, julkisyhteisöt ja kiinteistöjen käyttäjät. Yhtiön ydinosaamista on toimitilakiinteistöjen kehitys, manageeraus, myynti ja vuokraus.

Infonian liikevaihto on vuosina 2018-2021 vaihdellut 0,7 -1,1 M€ välillä ja tulos 0,2-0,5 M€ välillä.

Osakekannan velaton kauppahinta määräytyy oikaistun liiketuloksen kautta kertoimella 3,5. Kauppahinta jakautuu kaupantekohetkellä maksettavaan peruskauppahintaan ja vuosien 2022-2024 oikaistun liiketuloksen perusteella maksettavaan lisäkauppahintaan tilanteessa, jossa tuleva liiketulos ylittää menneen tason. Kauppahinta maksetaan pääosin käteisellä ja osin Investors Housen osakkeilla.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Infonia tunnetaan osaavana kiinteistövarallisuuden hoitajana. Yhtiö tuo vahvan lisän kiinteistövarallisuudenhoitoomme ja samalla laajentaa sen maantieteellisen toimialueen Keski-Suomeen, Kuopioon ja Tampereelle. Kaupan myötä Infonian omistus vaihtuu, mutta kaikki muu – avainhenkilöt, yrittäjämäinen toimintatapa ja brändi - jatkuvat.’’

Helsinki 31.5.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot         Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi