Periodemeddelelse 1. kvartal 2022

København Ø, DENMARK


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. maj 2022
Meddelelse nr. 226

1. kvartal periodemeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2022

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede kvartalsregnskab for perioden 1. januar – 31. marts 2022.

  • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 31. marts 2022 udgjorde T.EUR 420. Resultatet anses for tilfredsstillende.
  • Positiv værdiregulering på den svenske ejendom EUR 0,7 mio og ingen regulering af tyske ejendomme.
  • Fortsat betryggende soliditet på 55,7% og likvide reserver på TEUR 4.944.
    • Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.400 – 1.900.
  • Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

Vedhæftet filAttachments

1. kvartal  31.03.2022 periodemeddelelse 25.05.2022