„Invalda INVL“ pasirašė darbuotojų akcijų opcionų sutartis

Vilnius, LITHUANIA


Akcinė bendrovė „Invalda INVL“, vykdydama Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas bei vadovaudamasi 2022 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, su įmonių, kurių daugiau kaip 50 proc. akcijų priklauso akcinei bendrovei „Invalda INVL“ darbuotojais sudarė opcionų sutartis dėl 40.862 paprastųjų vardinių akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų. 2025 metais opcionų sutartyse nustatyta tvarka ir terminais darbuotojai įgis teisę įsigyti aukščiau nurodytą kiekį 0,29 eurų nominalios vertės akcinės bendrovės „Invalda INVL“ akcijų, už kiekvieną įsigyjamą akciją sumokant 1 (vieno) euro kainą.

Viso nuo 2016 m., su šiemet pasirašytomis sutartims, darbuotojai yra sudarę akcijų opcionų sutarčių dėl 686.924 „Invaldos INVL“ akcijų, iš kurių jau įsigijo 260.926 vienetus akcijų.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ prezidentas Darius Šulnis
El. paštas darius.sulnis@invl.com