Wilson ASA initierer tilbakekjøpsprogram

Bergen, NORWAY


Wilson ASA ("Selskapet") har besluttet å initiere et tilbakekjøpsprogram.

Tilbakekjøpsprogrammet vil bli gjennomført i samsvar med fullmakt gitt av ordinær generalforsamling til styret 7. april 2022.

Programmet vil starte 2. juni 2022 og fortsette i inntil 12 måneder fra og annonseringsdato. Formålet med programmet er å redusere selskapets kapital.

Selskapet kan ikke kjøpe mer enn 25 % av det gjennomsnittlige daglige volumet siste 20 dager på løpende basis. Som et utgangspuntk er gjennomsnittlig daglig volum i løpet av 20 siste handelsdager før annonsering av tilbakekjøpsprogrammet: 6 358 aksjer.

Aksjetilbakekjøpsprogrammet vil omfatte maksimalt 300 000 aksjer og vil omfatte erverv av egne aksjer for et samlet beløp på inntil NOK 19 500 000.

Selskapet har engasjert DNB Markets til å gjennomføre tilbakekjøpsprogrammet på selskapets vegne. Aksjene vil bli kjøpt tilbake i samsvar med kravene i kommisjonens delegatforordning (EU) nr. 2016/1052 av 8. mars 2016 og forordning (EU) nr. 697/2014.

Denne informasjonen er publisert i samsvar med kravene i artikkel 5 i EUs markedsmisbruksforordning og underlagt opplysningskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Wilson ASA

Bergen, 2. juni 2022Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12