Investors House: Asuntosijoittaminen ristiaallokossa

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                        

Lehdistötiedote 18.6.2022 klo 8:30

Investors House: Asuntosijoittaminen ristiaallokossa

Investors House -konserniin kuuluva OVV-ketju vuokrasi toukokuussa yhteensä 386 asuntoa, mikä on kaksi prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavan ajankohdan 377 asuntoa. Kumulatiivisesti 1-5/2022 OVV-ketjun vuokraamien asuntojen määrä 1758 asuntoa on prosentin edellisvuoden 1784 asunnon tasoa matalampi.

”Asuntojen vuokrat ovat tyypillisesti sidottu indeksiehdolla elinkustannusindeksiin, joka nousi toukokuussa peräti seitsemän prosenttia vuositasolla laskettuna. Lisäksi korotusehto usein mahdollistaa vuokrien noston esimerkiksi kaksi prosenttia indeksimuutoksen yli. Indeksiehto on asuntosijoittajan turva nousevia kustannuksia vastaan ja se toimii samoin kuin pankkilainojen viitekorot – kun markkinoilla hinnat muuttuvat, vastaava muutos voidaan siirtää eteenpäin, tässä tapauksessa vuokriin. Nyt olemme tilanteessa, jossa sopimusteknisesti sekä rahoituskustannukset että vuokrat nousevat nopeasti. Kun samalla hallitus esittää rajoituksia sekä asuntolainoihin että taloyhtiölainoihin, asuntosijoittaminen on todellisessa ristiaallokossa.”, sanoo Kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaava johtaja Antti Lahtinen.

Asuntovuokrausta ja Kokonaispalvelua Investors Housen Kiinteistövarallisuudenhoidon yksikössä tekee franchising-yrittäjyyteen perustuva OVV-ketju 12 paikkakunnalla.

Helsinki 18.6.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot:
Johtaja Antti Lahtinen, Investors House Kiinteistövarallisuudenhoito, puh 040 538 6931

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi        

Investors House luo omistaja-arvoa yhdistämällä osaamisensa kiinteistö- ja finanssimarkkinan koko arvoketjussa. Toimintamalli tarjoaa useita kasvu- ja ansaintamahdollisuuksia, minkä lisäksi yhtiö pystyy hyödyntämään tehokkaasti markkinoilla avautuvia mahdollisuuksia ja allokoimaan pääomia parhaaksi katsomallaan tavalla.