NorthX Biologics expanderar till cellterapi: Partnerskap med Alder Therapeutics och ny tillverkningsanläggning på Karolinska campus i Stockholm


MATFORS, Sweden, June 21, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NorthX Biologics (“NorthX”) har meddelat att de utöver att utöka sin tillverkning av cellterapier vid sin befintliga GMP-anläggning, även expanderar i lokaler på Karolinska Universitetssjukhusets campus i Stockholm. Detta initiativ är en del av NorthX’s innovationshubb, ett innovationsspår utformad för att tillhandahålla processutvecklings- och GMP-tillverkningstjänster för nästa generations läkemedelsutvecklingsföretag och innovativa forskargrupper som har behov av NorthX’s (Good Manufacturing Practice) GMP-expertis.

"NorthX har en av norra Europas största tillverkningskapaciteter för kliniskt material i form av plasmid-DNA, rekombinanta proteiner, cellbanking och relaterade genterapitjänster. Expansionen vi nu gör etablerar NorthX som en ledande partner även inom cellterapi. Vi ser särskilt framemot att arbeta med Dr Kristian Tryggvason och hans team, som har mångårig erfarenhet inom cellterapiproduktutveckling och tillverkningsteknologier”, säger Ted Fjällman, VD för NorthX.

Efter att ha byggt upp BioLamina och dess cellodlingsreagenser som används över hela världen både inom akademin och industrin, har nu Kristian Tryggvason skapat sitt senaste bolag: Alder Therapeutics. Bolaget har förutom sin egen produktutveckling ingått ett avtal för att hjälpa NorthX att utöka sina cellodlingstjänster till flera olika celltyper, inklusive pluripotenta stamceller. Alderteamet kommer nu att hjälpa NorthX etablera nya processutvecklings- och GMP-tillverkningslabb i Matfors, samt den nya satsningen på Karolinska Universitetssjukhusets campus i Stockholm.

”Vårt mål är att kunna erbjuda synergier till både cell- och genterapipartners och att samarbeta med dem genom vårt innovationsspår där vi arbetar hand i hand med våra kunder angående processutveckling, tillverkning och analysutveckling för att effektivt driva kliniska program framåt och möjliggöra att patienter får dessa livräddande läkemedel." kommenterar Aaron Small, NorthX VP för Global Försäljning och Affärssutveckling, baserad i USA.

”Universitet och cellterapiföretag i hela världen har stort behov av hjälp med utveckling och tillverkning till GMP, eftersom det är komplext och utanför de flesta bioteknikföretags möjligheter att göra själva. NorthX Biologics har redan idag en nyckelroll som klinisk läkemedelstillverkare för genterapier och nu ska vi tillsammans bygga vidare på den breda cellterapikunskapen i Sverige och göra samma för cellterapifältet.” säger Kristian Tryggvason, VD Alder Therapeutics.

Om NorthX Biologics:

NorthX Biologics tillhandahåller processutveckling och tillverkningstjänster med expertis inom plasmider, proteiner och andra avancerade biologiska läkemedel. NorthX Biologics har huvudsäte i Matfors, nära Sundsvall och teamet har tillverkat biologiska läkemedel inom ramen för GMP sedan 1988. År 2021 blev NorthX utsedd som en nationell innovationshubb för avancerade terapier och vacciner. NorthX har ambitionen att bli en internationellt ledande cell- och genterapitillverkare och partner för innovativa läkemedelsutvecklingsföretag. För mer information se www.nxbio.com

Om Alder Therapeutics:

Alder Therapeutics AB, med huvudkontor i Stockholm, är ett nytt cellterapiföretag med sin egen tillverkningsplattform. Alder Therapeutics syftar till att utveckla och tillverka de bästa funktionella cellterapiprodukterna baserade på enkla, kostnadseffektiva och robusta processer. Alder Therapeutics unika cellterapiplattform kommer att möjliggöra tillverkning av bättre celler till en lägre kostnad, vilket innebär att pluripotent cellterapibehandling görs tillgänglig för allt fler patienter. Alder Therapeutics kommer att spela en viktig roll för att öppna nästa era inom medicinsk behandling. För mer information och viktiga uppdateringar, besök. www.aldertx.com

För ytterligare information vänligen mejla NorthX på: contact@nxbio.com