INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAKEANTIPÄÄTÖS

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Pörssitiedote

Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Julkaistavissa 22.6.2022 klo 12.30

INVESTORS HOUSE OYJ:N OSAKEANTIPÄÄTÖS

Investors House Oyj:n hallitus on 22.6.2022 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 27.4.2022 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla antaa yhteensä 52.898 yhtiön uutta osaketta Infonia Oy:n osakekannan myyjille 31.5.2022 tiedotetun Infonia Oy:n osakekantaa koskevan kaupan täytäntöönpanemiseksi ja osana kaupan peruskauppahinnan maksua.

Investors House Oyj on maksanut lisäksi peruskauppahinnasta rahana myyjille yhteensä noin 1.300.000 euroa, minkä lisäksi kaupan ehtojen mukaisesti yhtiö maksaa mahdollisesti lisäkauppahintaa myyjille tiettyjen 31.12.2022, 31.12.2023 ja 31.12.2024 päättyvien tilikausien oikaistuun liiketulokseen liittyvien edellytysten täyttyessä sekä ns. vuokrapalkkion perusteella.

Perusteena osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on kaupan tekemisen kautta yhtiön tarve vahvistaa Investors Housen Palvelut-segmentin liiketoimintaa.

Yhtiön osakkeen osakekohtainen merkintähinta on 5,305 euroa. Siten kaikista annettavista osakkeista maksettava merkintähinta on yhteensä 280.623,90 euroa. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen osakekauppavolyymillä painotettuun keskiarvoon 5,305 euroa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssissä ajanjaksolla, joka alkoi 18.5.2022 ja päättyi 15.6.2022. Koko merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeet merkittiin heti ja maksettiin luovuttamalla Investors House Oyj:lle Infonia Oy:n osakkeet apporttina. Myyjät ovat osana järjestelyä sitoutuneet osakkeita koskevaan luovutusrajoitukseen 22.6.2023 saakka.

Annetut osakkeet edustavat noin 0,86 prosentin osuutta kaikista yhtiön osakkeista ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Osakeannin jälkeen ja uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin yhtiön osakkeiden lukumäärä on 6.235.185 kappaletta, joista yhtiön omassa hallussa on 869 kappaletta.

Yhtiö tiedottaa erikseen, kun uudet osakkeet on rekisteröity ja yhtiö on jättänyt hakemuksen uusien osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") ylläpitämälle pörssilistalle.

Helsinki 22.6.2022

Petri Roininen

Toimitusjohtaja

Investors House Oyj

Lisätiedot:       Petri Roininen, Investors House Oyj, puh 040 761 9669

Jakelu:            Nasdaq Helsinki

                        Keskeiset tiedotusvälineet

                        www.investorshouse.fi