Status tilbakekjøp av egne aksjer

Bergen, NORWAY


Som offentliggjort 2. juni 2022 har Wilson ASA (“Selskapet") initiert tilbakekjøp av inntil 300 000 aksjer.

Fra 20. juni 2022 til og med 24. juni 2022 kjøpte selskapet 3 605 aksjer til en gjennomsnittskurs på NOK 68,66. En detaljert oversikt over alle gjennomførte handler er vedlagt denne meldingen.

Oversikt over transaksjoner:

DatoAksjer kjøptSnitt prisTotalVWAP (NOK)
20.06.20221,14569.558179,644.0269.0218
21.06.20221,63768.6982112,458.9568.6920
22.06.202282367.346355,426.0068.2869

  

Wilson ASA

Bergen 27. juni 2022


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

2022_Uke 25_Handelsoversikt