INVESTORS HOUSEN TJ PETRI ROINISEN OMISTUSOSUUS YHTIÖSSÄ KASVAA

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Lehdistötiedote 29.6.2022 klo 8.30

INVESTORS HOUSEN TJ PETRI ROINISEN OMISTUSOSUUS YHTIÖSSÄ KASVAA

Toimitusjohtaja Petri Roinisen määräysvaltayhteisön Core Capital Oy:n merkitsemät 130.000 uutta Investors Housen osaketta on tänään rekisteröity kaupparekisteriin. Yhteensä Core Capitalin omistusosuus nousee 910.225 osakkeeseen mikä on 14,3 % kaikista osakkeista ja äänistä.

Investors House Oyj tiedotti 7.4.2022 suunnatusta osakeannista, jonka yhteydessä annettiin 130.000 uutta osaketta toimitusjohtajan optio-ohjelman perusteella sekä siitä, että toimitusjohtajan määräysvaltayhteisö Core Capital on hankkinut optiot ja sitoutunut kesäkuun aikana peruuttamattomasti osakkeet merkitsemään.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Olen pitkään toiminut ja puhunut yrittäjyyden puolesta. Entistäkin vahvempi taloudellinen sitoutuminen yhtiön kehittämiseen oli luonnollista’’.

Helsinki 29.6.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot:         Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House Oyj, puh 040 761 9669

Jakelu:         Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.investorshouse.fi