Protokoll fra Yara ekstraordinær generalforsamling

Oslo, NORWAY


Oslo, 7. juli 2022: Yara International ASAs ekstraordinære generalforsamling godkjente i dag den interne reorganiseringen i form av en fisjon og trekantfusjon med kapitalforhøyelse i selskapet i tråd med forslagene i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen. Den interne reorganiseringen er et ledd i forberedelsen til en mulig børsnotering av Yara Clean Ammonia.


Fullstendig protokoll fra den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på Yaras hjemmeside:

Reports and presentations | Yara International


Kontakt

Silje Nygaard
Investorkontakt
Mobil: +47 957 04 843
E-post: silje.nygaard@yara.com

Om Yara

Yaras misjon er å sørge for mat til verdens befolkning og å verne om jordkloden. Basert på vår visjon om en verden uten sult og en vel ivaretatt planet har vi utviklet en strategi som fremmer langsiktig verdivekst, bærekraftig plantenæring og nullutslippsløsninger for produksjon av gjødsel og energi. Yaras ambisjon er å utvikle fremtidens klimapositive matkjede, en kjede som skaper verdi for våre kunder, aksjonærer og samfunnet for øvrig, og som leverer bærekraftig mat.

For å nå vår ambisjon, har vi også satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre matproduksjon mer effektiv og bærekraftig. Gjennom Yaras Clean Ammonia-virksomhet har vi et mål om å bidra til hydrogenøkonomien og å drive den grønne omstillingen innen skipsfart, gjødselproduksjon og annen energiintensiv industri.

Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa og har etablert seg som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 17 000 ansatte og drift i over 60 land, har vi skapt avkastning på en ansvarlig måte over tid. I 2021 hadde Yara en omsetning på 16,6 milliarder USD.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12