Corbion koppelt duurzaamheidsperformance aan rente op nieuwe revolverende kredietfaciliteit van EUR 450 miljoen


Corbion maakt bekend dat de onderneming een nieuwe gesyndiceerde Revolving Credit Facility (‘RCF’, revolverende kredietfaciliteit) met een looptijd van vijf jaar heeft afgesloten, waarvan de rente onder andere afhangt van de jaarlijks door Corbion gerealiseerde verbetering van de duurzaamheidsperformance.

De rente op deze RCF is gekoppeld aan duurzaamheidsindicatoren die op jaarbasis de performance van Corbion meten. Deze indicatoren zijn op hun beurt gekoppeld aan de belangrijkste duurzaamheidsinitiatieven van Corbions strategie Advance 2025: Preserving food and food production, health, and the planet (verduurzaming van voeding en voedselproductie, gezondheid en de planeet). Op basis van de met deze indicatoren gemeten voortgang kan een korting of een opslag worden toegepast op de rentevoet van de RCF.

“Het vervult ons met trots dat wij alle duurzaamheidsdoelen hebben overtroffen die in de vorige RCF uit 2018 waren vastgelegd. Wij zetten in op verduurzaming van wat belangrijk is en de hernieuwde koppeling van onze duurzaamheidsambities en -doelen aan deze nieuwe revolverende kredietfaciliteit onderstreept dit commitment van Corbion”, aldus Olivier Rigaud, CEO.

De nieuwe Revolving Credit Facility vervangt de bestaande RCF van de onderneming en voorziet in enerzijds de liquiditeit die nodig is voor algemene ondernemingsdoeleinden en anderzijds de financiële armslag voor verdere groei van de onderneming. De lening heeft een looptijd van initieel vijf jaar tot (juli) 2027, maar biedt de mogelijkheid de looptijd twee keer met telkens één jaar te verlengen. De rentemarge is ongewijzigd ten opzichte van de vorige RCF. De RCF is verstrekt door een internationaal syndicaat van zes bankrelaties.

Meer informatie over de duurzaamheids- en financiële performance van Corbion is te vinden in het jaarverslag (Engelstalig) van Corbion.

BijlageAttachments

202207_Green RCF_NL