INVESTORS HOUSE H1 2022: KOLMANNES MARKKINA-ARVOSTA KASSASSA

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj                        Puolivuosikatsaus H1 2022        

Julkaistavissa 22.8.2022 klo 8:30

INVESTORS HOUSE H1 2022: KOLMANNES MARKKINA-ARVOSTA KASSASSA

YHTEENVETO Q2 2022 (VERTAILUKAUSI Q2 2021)

Katsauskauden lopussa konsernin käteisvarat vastasivat hieman yli 1/3 yhtiön koko markkina-arvosta. Taustana on se, että emoyhtiö on myynyt suuren osan liiketoiminnastaan Q4 2021 eikä ole vielä investoinut saamiaan varoja kuin osin.

Investors House on vallitsevassa markkinatilanteessa katsonut aiheelliseksi olla hyvin selektiivinen investoinneissa ja odottaa valuaatio-odotusten laskevan kiinnostavalle tasolle.

Katsauskauden aikana yhtiö kävi alustavia keskusteluja investoinneista noin 10 yritykseen tai kiinteistöhankkeeseen ja toteutti yhden eli Infonia Oy:n hankinnan kesäkuun lopussa.

Ensimmäisen kvartaalin operatiivinen tulos (Epra) oli 0,43 M€ ja sellaisena merkittävästi edellisvuotta (0,82 M€) heikompi.

Yhtiön yhtiökokous hyväksyi kahdessa erässä maksettavan osingon 0,29 €/osake (0,27 €). Yhtiön osakekohtainen osinko on nyt kasvanut seitsemän peräkkäisen vuoden ajan.

YHTEENVETO H1 2022 (VERTAILUKAUSI H1 2021)

Yhtiö toteutti katsauskaudella ylimääräisen 1,00 € / osake varojen jaon osakkeenomistajilleen. Tarkoitus oli palauttaa osakkeenomistajille se pääoma mitä syksyn 2021 huomattavien kiinteistömyyntien jälkeen ei arvioitu tarvittavan tulevassa liiketoiminnassa, joka aikaisempia vuosia enemmän painottuu vähän pääomaa sitovaan palvelu- ja kehitystoimintaan.

Myyntien jälkeen yhtiön operatiivinen tulos oli 0,75 M€ mikä oli 19 % vertailukautta (0,93 M€) heikompi. Yhtiön koko tulos muodostui vertailukautta paremmaksi.

Investors Housen osakkuusyhtiö Apitare aloitti toimintansa vuoden alussa. Investors House omistaa 1/3 yhtiöstä, joka omistaa ja vuokraa 17.600 m2 kiinteistökokonaisuutta Jyväskylässä.

Katsauskauden päättyessä omavaraisuusaste oli merkittävästä varojenjaosta huolimatta vahva ollen 55 % (47 %). Myös likviditeetti oli vahva.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Yhtiön kassavarat vastaavat 1/3:aa yhtiön markkina-arvosta, emoyhtiö on nettovelaton ja omavaraisuusaste on korkea.

Olemme kehittäneet yhtiötä pitkäjänteisesti mistä osoituksena on 30 kvartaalin aikana 23-kertaistunut operatiivinen tulos, palveluliiketoiminnan osuuden kasvu ja seitsemän vuotta peräkkäin kasvaneet osakekohtaiset osingot. Tähän pyrimme jatkossakin.

Talven ja alkuvuoden aikana yhtiö on ajettu asemaan, jossa se voi sekä tarttua mahdollisuuksiin että varautua riskeihin. Meillä on noin markkina-arvoamme vastaava kyky investoida, mutta luemme kevättalvella muuttunutta toimintaympäristöä erityisellä huolella.

Kävimme alkuvuodesta yhteensä noin 20 investointihankkeesta alustavia keskusteluja. Yksi niistä johti investointiin. Olemme kärsivällisiä ja investoinneissa korostetun valikoivia. Vahva tase ja likviditeetti antavat mahdollisuuden olla oikealla puolen pöytää, kun otollinen aika investoinneille koittaa.

 4-6/20224-6/2021Muutos1-6/20221-6/2021Muutos
Liikevaihto, t eur1,8622,487-25%3,6584,401-17%
Nettotuotto, t eur6321,050-40%1,3241,438-8%
Katsauskauden tulos, t eur416721-42%641199222%
Omavaraisuusaste, %   55.047.5 
Operatiivinen tulos, t eur430822-48%751934-20%
Nettovarallisuus/osake, eur (EPRA NAV)   4.847.55-36%

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Venäjä ja turvallisuuspolittiinen tilanne

Yhtiöllä ei ole liiketoimintaa eikä suoria sidoksia Venäjälle. Mahdolliset Venäjään kohdistuvat taloudelliset pakotteet eivät suoraan vaikututa yhtiöön. Epäsuorasti pakotteilla ja turvallisuuspoliittisella tilanteella on vaikutus yleiseen toimintaympäristöön.

Korona

Koronan nettovaikutukset konsernin liiketoimintaan ja omaisuuden arvoon ovat jääneet kokonaisuutena vähäisiksi, mihin on myös vaikuttanut omistusten hajautus eri kiinteistötyyppeihin sekä palveluliiketoimintaan. Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen käyvät arvot arvioidaan ulkopuolisen arvioijan toimesta, ulkopuolisen investointipankin toimesta arvioitiin Palvelut -segmentin liiketoiminnan käypä arvo.

Rahoituksen saatavuuteen koronakriisillä ei ole yhtiön kannalta ollut merkittävää vaikutusta.

Vaikka koronan vaikutukset ovat olleet toistaiseksi rajalliset, on selvää, että uudelleen pahentuessaan kriisillä voi olla negatiivisia vaikutuksia vuokraustoimintaan, rahoitukseen ja omaisuuden arvoihin.

Muut tekijät ennallaan

Rahoitusjärjestelmän kiristyvät pääomavaateet ja kasvava regulaatio voivat rajoittaa pankkien luotonantoa, millä voi olla negatiivisia vaikutuksia kiinteistömarkkinaan.

Yleinen korkotaso voi nousta, mikä voi vaikuttaa rahoituksen hintaan.

Yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrausaste voi vaihdella ja palveluliiketoiminnan asiakassuhteet voivat muuttua.

OHJEISTUS

Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta (EPRA) ja pitää kuluvan vuoden ohjeistuksen ennallaan.

Investors House arvioi vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan merkittävästi alhaisempi kuin vuonna 2021.

Koko vuoden 2022 operatiivisen tuloksen lasku aiheutuu Q4 2021 aikana toteutetuista merkittävistä asunto- ja toimistoportfolioiden myynnistä. Operatiivinen tulos laskee, kunnes kaupoista saadut varat on uudelleensijoitettu tuottavasti. Yhtiö on selektiivinen uusien investointien kanssa. Yhtiö näkee parhaat mahdollisuudet palvelu- ja kehitysliiketoiminnoissa.

JULKAISUTILAISUUS

Sijoittajille, analyytikoille ja medialle avoin julkaisutilaisuus järjestetään Investors Housen pääkonttorilla Helsingissä, Triplassa, Workery East A, 15. kerros 22.8.2022 klo 13. Tilaisuudessa toimitusjohtaja Petri Roininen esittelee H1 2022:n ja näkymät loppuvuoteen.

Helsinki 22.8.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot         Toimitusjohtaja Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi

LiiteAttachments

Investors House H1 2022