AFARAK GROUP OYJ:N MUUNTAMINEN EUROOPPAYHTIÖKSI (SE) REKISTERÖIDÄÄN 2.9.2022

Helsinki, FINLAND


12:15 Lontoo, 14:15 Helsinki, 29.8.2022 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP OYJ:N MUUNTAMINEN EUROOPPAYHTIÖKSI (SE) REKISTERÖIDÄÄN 2.9.2022

Pörssitiedote

Afarak tiedotti 25.6.2019 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä muuntaa Yhtiö eurooppayhtiöksi.

Kaikki eurooppayhtiön rekisteröimisen edellytykset ovat nyt täyttyneet siten, että Euroopan neuvoston direktiivin 2001/86/EY edellyttämistä henkilöstöedustusta koskevista järjestelyistä on sovittu Euroopan neuvoston asetuksen 2157/2001 artiklan 12 sekä henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa annetun lain (758/2004) mukaisesti.

Yhtiö ilmoittaa, että Afarakin muuntaminen eurooppayhtiöksi (SE) rekisteröidään kaupparekisteriin 2.9.2022 ja Yhtiö muuttaa näin ollen samalla nimensä Afarak Group SE:ksi.

Eurooppayhtiöksi muuntaminen ei vaikuta yhtiön kotipaikkaan, pääkonttoriin sijaintiin eikä henkilöstön työsopimuksiin. Myös osakkeenomistajien asema säilyy ennallaan.

Helsingissä, 29.8.2022

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

Jakelu:

NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.afarak.com