1. halvår 2022


Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. august 2022
Meddelelse nr. 227

Halvårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2022

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2022.

  • Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2022 udgjorde T.EUR 780. Resultatet anses for tilfredsstillende.
  • Positiv værdiregulering på den svenske ejendom EUR 0,7 mio. og ingen regulering af tyske ejendomme.
  • Fortsat betryggende soliditet på 55,8% og likvide reserver på TEUR 4.782.
    • Selskabet forventer at resultat før værdiregulering og skat for 2022 vil ligge i intervallet T.EUR 1.400 – 1.700.
  • Fokus på fastholdelse af lejere og lejeomsætning samt på vedligeholdelses- og udviklingsprojekter, der kan understøtte udlejningsindsatsen og nedbringe tomgangen i ejendommene.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

Vedhæftet filAttachments

2. kvartal 30.06.22 periodemeddelelse ver 300822