INVESTORS HOUSE KUTSUU AVAINHENKILÖT OSAKEPOHJAISEEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄN

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Sisäpiiritieto

Julkaistavissa 7.9.2022 klo 9:30

INVESTORS HOUSE KUTSUU AVAINHENKILÖT OSAKEPOHJAISEEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄÄN

Investors Housen hallitus on 7.9.2022 päättänyt ottaa Investors Housessa käyttöön osakepohjaisen avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän vuosiksi 2022-24. Järjestelmä korvaa ja laajentaa aikaisemmin käytössä ollutta johtoryhmän rahaperusteista tulospalkkiojärjestelmää.

Käyttöönotettava avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä perustuu yhtiön strategiaan ja arvioihin, joista tärkein on yrittäjämäinen ote. Avainhenkilöjärjestelmän tavoitteena on paitsi kannustaminen ja sitouttaminen myös osakkeenomistajien ja henkilöstön intressien yhdenmukaistaminen.

Avainhenkilöohjelmaan kutsutaan 5-10 konsernin liiketoiminnan ja kannattavuuden kannalta keskeistä avainhenkilöä toimitusjohtajan esityksestä ja hallituksen päätöksellä. Henkilökohtaisten vuosittaisten tavoitteiden ylittämisen perustella avainhenkilöt voivat ansaita yhtiön osakkeita, joita luovutetaan vuosittain ja yhden vuoden ns. lock up -metodilla. Näin osakkeita ansaitaan 2022-24 tulosten perusteella ja mahdollisesti luovutetaan 2023 - 2025.

Avainhenkilöjärjestelmässä on kaksi tasoa: Junior-taso, jossa on mahdollisuus vuosittain 0-3 kk:n palkkaa vastaavaan osakepalkkioon sekä Senior-taso, jossa vastaava mahdollisuus on 0-5 kk. Toimitusjohtaja käy avainhenkilöiden kanssa vuosittain henkilökohtaiset tavoite- ja tuloskeskustelut sekä esittää palkkiot niistä päättävälle hallitukselle.

Yhtiö on tänään kutsunut avainhenkilöohjelman senior-tasolle kolme henkilöä ja junior-tasolle viisi henkilöä. Toimitusjohtaja ei ole avainhenkilöjärjestelmän jäsen. Hänen palkitsemisestaan hallitus on päättänyt ja tiedottanut mm. palkitsemisraportissa.

Yhtiö arvioi, että vuosien 2022-24 perusteella kannustinjärjestelmässä luovutettavien osakkeiden lukumäärä voi vaihdella arviolta 0 – 130.000 osakkeen välillä ja kustannus vaihdella arviolta yhteensä 0 - 0,85 M€ välillä. Osakkeen hinta, henkilöiden määrä sekä erityisesti henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen aste vaikuttaa arvoon. Tarkoitus on, että järjestelmä on ns. itse itsensä rahoittava eli tavoiteylityksistä palkitseva.

Yhtiöllä on käytössään myös koko henkilöstön kattava henkilöstörahasto, joka sijoittaa noin puolet varoistaan yhtiön osakkeeseen. Sen toiminta jatkuu ennallaan. Näin kaikki Investors House-konsernin palveluksessa työskentelevät ovat myös yhtiön osakkaita.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Tunnistamme henkilöstön merkityksen. Avainhenkilöiden osakekannustin sopii yhtiöön, jonka keskeinen arvo on yrittäjämäinen ote. Henkilöstön palkitsemispolku muodostuu palkan lisäksi henkilöstörahastosta sekä avainhenkilöjärjestelmän junior- ja senior-tasoista.

Investors Housen päämääränä on sellainen kannattavuuskehitys, joka mahdollistaa vuosittain kasvavat osakekohtaiset osingot. Nyt yhtiö on kasvattanut osakekohtaista osinkoaan seitsemän peräkkäisen vuoden ajan. Päämääränä on olla Suomen kiinteistö- ja rakennusalan ensimmäinen ns. osinkoaristokraatti. Se edellyttää 10 peräkkäisen vuoden ajan kasvavia osakekohtaisia osinkoja. Nyt rakennettu avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä ulottuu tämän 10 vuoden tavoitteen mukaisesti vuoteen 2025.’’

Helsinki 7.9.2022

Investors House Oyj

Lisätiedote        Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi