Norsk Hydro: Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 2022

Oslo, NORWAY


Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Hydro ASA ble avholdt 20.september 2022.

Alle forslag på dagsordenen ble vedtatt, inkludert forslaget om utbetaling av et tilleggsutbytte på kroner 1,45 per aksje.

Tilleggsutbyttet blir utbetalt 30. september 2022 til de som er aksjonærer per 20. september 2022 og registrert som aksjonærer per 22. september 2022 i Verdipapirsentralen (VPS). Aksjen blir notert eksklusive utbytte fra og med 21. september 2022.

Protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen er vedlagt og også tilgjengelig på www.hydro.com/generalforsamling.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
Line.Haugetraa@hydro.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

VedleggAttachments

Norsk Hydro ASA - Protokoll fra ekstraordinaer generalforsamling 20 september 2022