Norsk Hydro: Eksklusive utbytte kr 1,45 i dag

Oslo, NORWAY


Aksjene i Norsk Hydro ASA noteres eksklusive utbytte på 1,45 kroner fra og med i dag, 21. September 2022.

Investorkontakt:  
Line Haugetraa  
+47 41406376 
Line.Haugetraa@hydro.com 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12