Päikeseenergia arendusprojektide omandamine

Tallinn, ESTONIA


21. septembril 2022 allkirjastas Enefit Green AS ostu-müügitehingu 100% osaluse omandamiseks Rääbiste Põllud OÜ-s, millele kuuluvad Pärnu maakonnas kaks varajases staadiumis päikeseenergia arendusprojekti planeeritava koguvõimsusega kuni 165 MW.

Antud projektid saavad osaks Enefit Greeni pikaajalisest arenduste portfellist eesmärgiga jõuda lõpliku investeerimisotsuseni eeldatavasti 2024. aastal.

Tehing ei ole börsireglemendi mõistes käsitletav tehinguna seotud isikuga ning Enefit Greeni nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus, koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.