INVESTORS HOUSE SAATTOI LOPPUUN JUHOLA-KAUPAN

Helsinki, FINLAND


Investors House Oyj

Lehdistötiedote 23.9.2022 klo 9.30

INVESTORS HOUSE SAATTOI LOPPUUN JUHOLA-KAUPAN

Investors House ja Juhola Asset Managementin osakkaat allekirjoittivat 26.2.2021 sopimuksen Juholan osakekannan kaupasta. Investors House on tänään maksanut tuloskehitykseen sidotun loppukauppahinnan 26.2.2021 tiedotetun mukaisena.

Loppukauppahinta on maksettu osin rahana ja osin osakkeina, mistä tänään on erikseen tiedotettu.

Investors House -konserni on strategiansa mukaisesti 2020-2022 vapauttanut varoja pitkäaikaisista kiinteistösijoituksista sekä allokoinut niitä palveluliiketoimintaan ja kehityshankkeisiin. Tämän kehityksen seurauksena H1 2022 konsernin liikevaihdosta 57 % muodostui palveluliiketoiminnasta ja 43 % kiinteistöjen vuokratuotoista.

H1 2022 tilanteessa Investors Housen kassavarat olivat Q4 2021 kiinteistömyyntien myötä noin kolmannes markkina-arvosta. Konserni etsii valikoivasti täydennyksiä liiketoimintaportfolioonsa. Tavoitteena on jatkaa sellaista kannattavuuskehitystä, että osakekohtaisen osingon kasvu voi jatkua seitsemän peräkkäisen kasvuvuoden jälkeen.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN:

’’Juhola-kauppa on nyt saatettu loppuun. Juhola-hankinnalla on ollut merkittävä rooli yhtiön palveluliiketoiminnan kasvussa. Samalla Juholan aikaisemmista osakkaista on tullut perus- ja loppukauppahinnan myötä merkittäviä osakkeenomistajia Investors Housessa sekä konsernin avainhenkilöpoolin ja sen kannustinjärjestelmän jäseniä.’’

Helsinki 23.9.2022

Investors House Oyj

Lisätiedot        Petri Roininen, puh 040 761 9669

Jakelu        Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.investorshouse.fi