Norsk Hydro: Primærinnsider Helena Nonka selger aksjer

Oslo, NORWAY


Helena Nonka, konserndirektør for Corporate Development, har den 23. september 2022 solgt 1528 aksjer til 59,58 kroner per aksje.

I mai 2022, ble Helena Nonka tildelt disse 1528 aksjene under langtidsinsentivprogrammet (LTI) som medlem av konsernledelsen.

Helena Nonka har besluttet å forlate Hydro, og hennes siste dag vil være 30. september 2022. Provenyet fra salget skal tilfalle Norsk Hydro ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Investorkontakt:
Line Haugetraa
+47 41406376
line.haugetraa@hydro.com

Mediakontakt:
Halvor Molland
+47 92979797
Halvor.Molland@hydro.com

 

 

VedleggAttachments

KRT 1500 Helena Nonka 2022 23 09