Mendus AB: Mendus erhåller slutbetalning som ett resultat av EU Horizon 2020 AML-VACCiN-projektets slutförande

Stockholm, SWEDEN


HORIZON 2020 BEVILJADE STÖD FÖR MENDUS ATT ETABLERA ETT STARKT EUROPEISKT FORSKNINGS- OCH KLINISKT NÄTVERK FÖR UTVECKLING AV DCP-001 I AML

 

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumörrecidiv, tillkännagav idag att de kommer att erhålla 1,69 miljoner EUR (cirka 18 miljoner SEK) som den slutliga bidragsbetalningen från det Horizon 2020-finansierade AML-VACCiN-projektet. Alla krav för den slutliga delen har uppfyllts, vilket gör att det totala ekonomiska bidraget från Europeiska kommissionen uppgår till 6,0 miljoner EUR för projektet som helhet. Som ett resultat av projektets slutförande har Mendus nu rätt att få sin slutbetalning under projektets gång.

"Horizon 2020 AML-VACCiN-projektet har avsevärt stärkt det europeiska nätverket och utvecklingen av expertis som stödjer den kliniska utvecklingen av DCP-001 som en ny immunterapi för behandling av akut myeloid leukemi (AML)", kommenterade Erik Manting, PhD, Chief Executive Officer på Mendus. "Den pågående ADVANCE II-studien är ett direkt resultat av detta högkvalitativa konsortium och kommer att fortsätta att leverera data, med en omfattande överlevnadsdatauppdatering förväntad i december 2022. Vi är tacksamma mot alla bidragsgivare och mot Stichting VUmc som koordinator för AML-VACCiN-projektet.”

AML-VACCiN-projektet initierades i januari 2016 och involverade mer än 10 industriella och akademiska partners från flera europeiska länder. Mer information om projektet finns på EU:s webbplats för informationstjänst för forskning och utveckling (CORDIS): https://cordis.europa.eu/project/id/667713

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

BilagaAttachments

221012_Mendus_H2020_SWE